БРАКО

лидер во производство на жичени производи во Македонија и поширокиот регион на Југоисточна Европа

БРАКО со производство од 2,100 тони на жичени производи и 560 вработени, е посветен на највисок квалитет на производи и разнолик асортиман.
БРАКО произведува и во сопствената фабрика на пристаништето на Дунав во Панчево, Србија, БРАКО / ФЕРОПРОДУКТ.

Нашите продукти за обновлива енергија

Покрај жичени производи, БРАКО произведува медицинска опрема и медицински помагала, телекомуникациска инфраструктура, транспортни приколки, индустриски ленти, како и производство на куќишта за Пелтон и Францис турбини за мали хидроцентрали.

Куќишта за турбини

Канални порти

Заштитни решетки

Цевки и спојници

БРАКО низ бројки

Денес БРАКО е модерна, извозно ориентирана компанија со производство од 500 тони жичени производи месечно. Производите на БРАКО се продаваат на пазарите на Европска Унија, Јапонија, САД, како и на пазарите на Македонија, Албанија, Грција, Хрватска, Босна и Херцеговина, Австрија, Словенија, Италија, Унгарија и други земји на дневна основа.

Жичени производи (t)
45.998
Производи од лим (t)
105.966
Пелтон и Францис турбини (парче)
101