Одржување

 • Ние работиме за да осигураме вашиот систем да работи и произведува, со развивање на прилагодени решенија, сведување на трошоците на најниско ниво, и намалување на времето на испади
 • Ние го подобруваме вашето одржување и ги намалуваме ризиците, овозможувајќи ви да се фокусирате на основниот бизнис.
 • Обуките водени од врвни експерти го подобруваат знаењето и вештините на вработените во централата. Нашите услуги вклучуваат покрај техничка поддршка, и проценка и консултации.
Договори за одржување
36
Договори за проверка на електрична опрема
55
Извршени проверки
294

Дознајте повеќе за нашите проекти

Зголемена достапност на системите

Одржувањето на хидроцентрали е комплексен оперативен, логистички и технички процес, на кој многу му влијаат локацијата, транспортот и комуникацијата. ЕМС со своето програмирано одржување на (мали хидро) електрани, гарантира вистинско исполнување на правните, техничките и технолошките барање и одговорности, истовремено обезбедувајќи безбедност на луѓето на сите локации, во секое време. ЕМС експертите за одржување соработуваат со своите клиент во подобрување на безбедноста, перформансите, стабилноста, достапноста и ефикасноста на опремата за производство на енергија.

Опис на проектот

 • Превентивно и редовно одржување
 • Техничка поддршка
 • Достава и замена на резервни делови
 • Од едноставни поправки до целосно реновирање до оригинална состојба на електромеханичката опрема
 • Итна поддршка

Придобивки за клиентот

 • Ефикасни прилагодени решенија
 • Зголемен животен век и достапност
 • Сервисниот договор дава сигурност дека секогаш ќе добиете консултација и помош кога е потребно
 • Намалени испади и подолго век на машините
 • Обезбедена доверливо секојдневно работење на вашата централа