Мониторинг

 • За да останеме еден чекор напред, ние секогаш развиваме нови методологии за ефикасна анализа на податоци, дијагностика и рано откривање на грешки.
 • Дијагностика на специфичните параметри и споредба со измерените вредности, и со очекуваното однесување, зависно од специфичните услови на централата и режимот на работа на машините.
 • Целосна далечинска контрола и договори за мониторинг, вклучувајќи и целосна администрација на хидроцентралата
Договори за мониторинг
33
Инсталиран капацитет на централите (MW)
30
Број на сигнали во секунда
4.000

Дознајте повеќе за нашите проекти

24/7 безбедна и доверлива работа

За да овозможи безбедност на централата, основната задача на мониторингот е да ги идентификува оптималните услови на индивидуалните делови на централата, рано да препознае потенцијална штета и да го оптимизира режимот на работење. ВО ЕМС мониторинг центарот ние ја водиме оперативната и економската ефикасност на хидроцентралите, во целиот животен циклус.

Опис на проектот

 • Податочна анализа и дијагностика
 • Далечинско подесување на оперативните параметри
 • Далечинско водење на хидроцентралите
 • Нашиот тим е на располагање 24/7 за поддршка, со далечинска дијагностика на грешки
 • Различни типови на извештаи според потребите на корисникот

Придобивки за клиентот

 • 24/7 безбедна и доверлива работа
 • Пристап до информациите од централата во секое време
 • Намалување на испади
 • Ефикасна анализа на процесните вредности и аларми
 • Проактивно и економски исплатливо