МХЦ Јабланица

 • ФероИнвест испорача комплетното клуч-на-рака решение, и беше одговорен за инженеринг, набавка, склопување и пуштање во употреба на централата.
 • Со излезна снага од 3.8 мегавати, централата може да генерира околу 12 милиони киловат часови секоја година и со тоа да снабди 5,600 домаќинства.
 • Флексибилноста и искуството на ЕМС тимот обезбедија 24/7 оперативност и одржување
Годишно производство на енергија (MWh)
12000
Годишно намалување на CO2 (t)
10700
Максимална оперативна моќ (h)
3000

Дознајте повеќе за нашите проекти

Електрицитет за 5.600 домови

ФероИнвест ја пушти во производство централата во 2015 и достави комплетен контролен систем, вклучувајќи и автоматизација на турбините за оптимално работење.

Опис на проектот

 • Инсталиран воден тек од 2.4m3/s со вкупен пад од 177m
 • Комплетно електро-техничко решение со шест-млазни Пелтон турбини, со моќ од 3.800 kW
 • 36 kV преклопник, 4.100 kVA трансформатор
 • Инженерство, набавка, инсталација и и пуштање во употреба на електро-механичката опрема
 • Интеграција во централен контролен систем (мониторинг центар)

Придобивки за клиентот

 • Скроено по мерка клуч-на-рака решение
 • Сеопфатно електро-техничко решение
 • Ценовно компетитивна, пријателска кон човековата околина, обновлива енергија
 • Теренски услуги и проверки
 • Резервни делови и потрошни материјали