Some of Turnkey Solutions's Successful Projects

МХЦ Јабланица | Македонија

Електрицитет за 5.600 домови

ФероИнвест испорача комплетното клуч-на-рака решение, и беше одговорен за инженеринг, набавка, склопување и пуштање во употреба на централата.

Со излезна снага од 3.8 мегавати, централата може да генерира околу 12 милиони киловат часови секоја година и со тоа да снабди 5,600 домаќинства.

Флексибилноста и искуството на ЕМС тимот обезбедија 24/7 оперативност и одржување

МХЦ Врановска | Македонија

Високо ефикасно генерирање на чиста енергија

ФероИнвест испорача комплетното клуч-на-рака решение, и беше одговорен за инженеринг, набавка, склопување и пуштање во употреба на централата.

Набавката вклучуваше турбини, генератори и комплетна електрична опрема, како и целиот систем за контрола на централата.

Пелтон турбина со четири млазници произведена од ФероИнвест.

МХЦ Бошавица | Македонија

Генерирање на енергија од земјоделски систем за наводнување

ФероИнвест го испорача комплетното клуч-на-рака решение, прилагодено според условите на терен, и беше одговорен за инженеринг, набавка, склопување и пуштање во употреба на централата.

Набавката вклучуваше турбини, генератори и комплетна електрична опрема, како и целиот систем за контрола на централата.

Две нови Францис турбини произведени од ФероИнвест.